Aktuellt

KUNDRESEANALYS

Företags erbjudanden blir allt mer lika. Det som i slutändan skiljer företag åt är kundupplevelsen. Vill du optimera kundupplevelsen är det centralt att utgå från kundens perspektiv.

HÄLSA PÅ OSS!

Vi sitter på Ringön i Göteborg men reser överallt för att lyssna, prata med och förstå människor. Kom upp på en kaffe eller slå en pling för att diskutera dina insiktsbehov.

CRAFT REASERCH

Behöver ni någon annan lösning för att förstå marknaden? Prata med oss. Vi älskar skräddarsytt.

VÅRA TJÄNSTER

VILKEN ÄR ER MARKNAD OCH ERA KONSUMENTER?

Kund-/konsumentsegmentering


Vi har spetskompetens och stor erfarenhet av skräddarsydda konsumentsegmenteringar för några av Sveriges mest profilerade företag. Dessa studier ger agerbara och värdefulla insikter om vilka konsumentgrupper som finns och hur dessa ska prioriteras och bearbetas. Våra segmenteringar paketerar vi tillsammans med illustratörer för att ge liv åt identifierade kund-/konsumenttyper och för att göra materialet mer tillgängligt för hela organisationen.

Marknads-/kategorikartläggning


Vi kan skräddarsy undersökningar som syftar till att ge en fördjupad förståelse för en marknad eller en kategori. Ger insikter om hur konsumenterna definierar kategorin, var luckorna finns, kategorins värde och volym samt vilka konsumenterna är.

Craft research


Behöver ni någon annan lösning för att förstå marknaden? Prata med oss. Vi älskar skräddarsytt.

FÖRSTÅR NI KONSUMENTENS BEHOV OCH BETEENDE?

Kundresor /kundlivscykeln


I en alltmer komplex värld finns ett ökat antal beröringspunkter mellan ditt företag och era kunder. Vi kan hjälpa företag att bena ut komplexa kundresor – när, var och hur kunderna kommer i kontakt med ditt varumärke/företag och vad som faktiskt är avgörande för kundupplevelsen i varje steg. Läs mer

Behovssegmentering


Genom att segmentera era kunders funktionella och emotionella behov kan vi hjälpa er att hitta den största potentialen för era tjänster/produkter. Vilka tjänster/produkter ska möta varje behov och hur ser potentialen och konkurrentsituationen ut? Behovssegmentering gör att ni kan använda era resurser inom produktutveckling, sälj- och marknadsåtgärder mer pricksäkert.

Butiksbeteende


När du behöver förstå shoppern på djupet. På pappret kan allt se bra ut, produkten är rätt prissatt, med rätt design och med rätt pris – ändå säljer inte produkten. Det är då vi kavlar upp ärmarna och studerar shoppern direkt där valet görs, i butiken.

Driver ID


Ger värdefull information om vad som kan få konsumenten att oftare välja dina produkter/tjänster samt vad som ökar betalningsviljan. Vilka funktionella och emotionella aspekter driver volym & värde?

Craft research


Behöver ni någon annan lösning för att förstå kunden/konsumentens beteende? Prata med oss. Vi älskar skräddarsytt.

VILKA ÄR NI OCH VARFÖR EXISTERAR NI?

Positionering & kartläggning av varumärkespersonlighet


Vi har spetskompetens och stor erfarenhet av att mäta varumärkespersonlighet ur både ett rationellt och emotionellt perspektiv. Genom vår unika metodik Driver ID kan vi, med hjälp av projektiva övningar, positionera in varumärken i en personlighetskarta som svarar på frågan om VEM ditt varumärke är relativt andra varumärken, vilka emotioner varumärket väcker och vilka drivkrafter som finns för val.

Imagestudier


Har ni ett behov av att bättre förstå eller förändra ert varumärkes image? En imagestudie ger djupare insikter kring hur ett varumärke uppfattas och varför, både på ett emotionellt och rationellt plan.

Craft research


Behöver ni någon annan lösning för att ta reda på hur ert varumärke uppfattas? Prata med oss. Vi älskar skräddarsytt.

GÖR NI RÄTT SAKER? GÖR NI SAKER RÄTT? OCH SKAPAR NI RÄTT UPPLEVELSER?

Designtester


Ska ni ta fram en ny design eller behöver ni förstå hur en befintlig design står sig relativt konkurrenter? Vi identifierar styrkor och svagheter i produktdesign ur konsumentens perspektiv. Vad i designen driver önskade värden och hur väl rimmar designen med önskad varumärkesposition? Vi kan även testa design i verklig hyllmiljö för att se hur designen presterar i ett konkurrensutsatt sammanhang.

Koncepttester


Har ni idéer eller koncept som ni vill stämma av mot marknaden? Vi tar fram skräddarsydda koncepttester (kvalitativt & kvantitativt) för att ta reda på köpintresse, om idén fyller ett relevant behov samt feedback på hur idén kan utvecklas och förbättras för en ökad kundupplevelse.

Prisanalyser


Vi tar fram insikter som hjälper er i frågor kopplat till prisproblematik. Vilket pris ska ni ha på er produkt/tjänst och var går prisgränserna som driver intresse?

Användartester


Ibland behöver man komma närmare kunderna och förstå deras upplevelser i vardagen – vi genomför användartester i kundernas hemmamiljö. Detta ger viktiga insikter för både produkt-/tjänsteutveckling och hur produkten/tjänsten ska kommuniceras på rätt sätt.

Kundnöjdhet


Vi skräddarsyr mätningar för att mäta upplevelsen och nöjdheten hos företagens viktigaste målgrupp – kunderna. Vi ger en mer holistisk och förklarande syn än ett enkelt NKI-mått.

Kampanj/kommunikationstester


Kommunicerar ni rätt sak, på rätt sätt och i linje med önskad varumärkes- och kundupplevelse? Vi har stor erfarenhet att testa kommunikation i olika stadier för att förstå kommunikationens emotiva effekter.

PR-undersökningar


Undersökningar kan vara ett effektivt sätt att få PR och nå ut genom bruset. Vi designar och skräddarsyr ofta undersökningar som kan användas i PR. Rätt frågor, rätt metodik, rätt antal intervjuer och ett professionellt genomförande med en trovärdig panel är viktiga element för att nå ut.

Craft research


Behöver ni någon annan lösning än ovan för att ta reda på om ert agerande är rätt? Prata med oss. Vi älskar skräddarsytt.

UTVECKLAS NI RÄTT OCH HAR NI IMPACT?

Brand Index/Tracking


Vi har stor erfarenhet av att skräddarsy undersökningar som har för avsikt att följa upp företagens långsiktiga strategier och mål. Går vi i rätt riktning? Når vi våra mål? Om inte – vilka aspekter måste vi förbättra och hur? Läs mer om detta här.

Kännedomskartläggning


Vi kan hjälpa er med effektiva undersökningar som mäter utvecklingen av ett fåtal enklare mått över tid, exempelvis kännedomsutveckling.

Kundnöjdhet


Vi skräddarsyr mätningar för att mäta upplevelsen och nöjdheten hos företagens viktigaste målgrupp – kunderna. Vi ger en mer holistisk och förklarande syn än ett enkelt NKI-mått.

Craft research


Behöver ni någon annan lösning än ovan för att ta reda på om ni utvecklas rätt? Prata med oss. Vi älskar skräddarsytt.

VAD ÄR DET SOM
DRIVER OSS?

På Insight Distillery hjälper vi till att sortera insikter och ta fram beslutsunderlag som gör det enklare att välja rätt väg framåt. Som tydligt visar vad som är viktigt och vad som kan prioriteras ner. Då blir jobbet, och livet, så mycket mer meningsfullt.
Vi brinner för att göra det svåra enkelt. Och roligare.

OM OSS

Vi är specialiserade inom varumärke, segmentering, behov- och drivkraftsanalys, koncept & designtester, kundreseanalys samt målgruppsanalyser.Varje problem är unikt och vi kan hantverket att ta fram ett unikt och skräddarsytt undersökningsupplägg med den metodik som krävs – vi kallar det Craft Research.

Det viktigaste vi har

VÅRA KUNDER

Vårt sätt att arbeta passar alla typer av branscher och det fungerar lika bra för stora som små företag. Bland våra aktuella kunder finns, OKq8, Google, Liseberg, Stena, Santa Maria, Orkla, Veidekke och O’learys.

VÅRA ARTIKLAR

Är du sugen att läsa mer?

Företags erbjudanden blir allt mer lika. Det som i slutändan skiljer företag åt är kundupplevelsen. Vill du optimera kundupplevelsen är det centralt att utgå från kundens perspektiv.

Continue

Det är vi som är

INSIGHT DISTILLERY
Image
Fredrik Berggren
PARTNER & SENIOR INSIGHT ANALYST
fredrik@insightdistillery.se
+46 (0)736-382831
Image
Karin Bojnert
SENIOR INSIGHT ANALYST
karin@insightdistillery.se
+46 (0)709-955920
Image
Göran Erasmie
SENIOR INSIGHT ANALYST
goran@insightdistillery.se
+46 (0)709-492408

Kontakta oss

SKRIV TILL OSS!

Namn (obligatoriskt)

E-post (obligatoriskt)

Ämne

Meddelande

Hälsa på oss!

KONTAKTINFO

Vi sitter på Ringön, med utsikt över älven, i Göteborg.

Postadress:   Stenkolsgatan 1A, 417 07 Göteborg

Phone:   +46 (0)736-382831

Email:  fredrik@insightdistillery.se